Ajut per conservar infraestructures en la prevenció d'incendis forestals

Dimarts, 2 d'abril de 2019 a les 09:30

Vallgorguina, rebrà un ajut per conservar infraestructures estratègiques en la prevenció d'incendis forestals.

La Diputació de Barcelona va aprovar un ajut, destinat a 284 municipis de la demarcació per infraestructures estratègiques en la prevenció d'incendis forestals. Aquest suport econòmic ha de servir per executar actuacions de manteniment, consolidació i millora de vials, instal·lacions de la xarxa bàsica de punts d'aigua i altres infraestructures estratègiques establertes en el Pla municipal de prevenció d'incendis forestals (PPI).

Aquests ajuts econòmics, que es vehiculen a través del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019, tenen com a requisit que les actuacions en què actuïn estiguin acordades entre l'Ajuntament i l'Agrupació de defensa forestal (ADF) de cada municipi, i que comptin amb l'assistència de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona, mitjançant la presentació d'una relació prioritzada i valorada d'aquestes. D'acord amb les bases de l'ajut, totes les actuacions han d'estar finalitzades abans del 31 de desembre de 2019.

Els ajuts als 284 municipis s'atorguen en règim cofinançament entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments en funció del rang de població municipal, essent l'aportació de la Diputació sobre el total del cost de les actuacions que van des del 80% per a municipis de més de 20.000 habitants fins al 100% per als municipis de menys de 2.500 habitants.

Darrera actualització: 02.04.2019 | 09:05