APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL 2019.

Dijous, 27 de desembre de 2018 a les 08:00

El Ple de l'Ajuntament de Vallgorguina, en sessió del dia 19 de desembre de 2018 va quedar aprovat provisionalment, i ja es troba exposat al públic per al seu examen i a efectes de reclamacions, el Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2019, així com la plantilla de personal.

El pressupost pe l’any 2019, es de 3.233.860’08€ i cal destacar:

- La situació econòmica de l'Ajuntament de Vallgorguina es manté positiva.

- Les   inversions de l’any 2019, aniran enfocades, a la portada d’aigua al municipi (Canadà Parc i La Baronia del Montseny), per un import de 605.000 € i vindrà condicionada a la signatura d’un conveni amb l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’execució d’aquestes obres, a més de rebre una subvenció, prevista pel mateix import per part de la Generalitat de Catalunya.

En tot cas, degut a la dificultat de preveure la seqüència temporal d’una obra d’aquesta magnitud, s’ha optat per només pressupostar aquesta part de despesa, tenint en compte que s’haurà de pressupostar la segona part de l’obra a l’any 2020.

Darrera actualització: 27.12.2018 | 09:59