L'Ajuntament de Vallgorguina ha precintat la discoteca Eleven.

Divendres, 7 de juny de 2019 a les 00:00

L'Ajuntament de Vallgorguina ha precintat la discoteca Eleven "Pont Aeri".
Els motius són l'incompliment reiterat del contractista en les seves obligacions de pagament del cànon a l'Ajuntament.
Final de trajecte de la discoteca Eleven a Vallgorguina. Pocs minuts després de les dotze del migdia d'aquest dijous 6 de juny la comitiva de l'Ajuntament de Vallgorguina encapçalada per l'alcalde en funcions Joan Mora, el regidor en funcions de serveis i patrimoni José Terribas, i la secretària interventora de l'Ajuntament Macarena Lupón, entre altres càrrecs municipals han arribat a les dependències de la discoteca Eleven per procedir al compliment de l'acord de clausurar l'activitat i el precinte del local del complex recreatiu situat al polígon industrial el Molinot, de Vallgorguina.
L'equipament és de propietat municipal i el motiu del precinte és l'incompliment reiterat en les seves obligacions de pagament del cànon a l'Ajuntament que l'empresa adjudicatària de l'explotació del local Més Copa, SA; així com de la llicència d'activitat vinculada a la mateixa a nom de Vallgorguina Festivals SL, segons s'ha informat des del consistori vallgorguinenc.
El precinte no ha durat gaire més d'una hora després que els tècnics municipals revisessin l'interior del recinte, i els fins avui adjudicataris de l'explotació de la discoteca retiressin les seves pertinences i procedissin el lliurament de les claus a l'Ajuntament.
L'Ajuntament de Vallgorguina ja va avisar l'any 2017 que la falta de pagament per part de l'empresa adjudicatària podria comportar la retirada de la concessió que en el seu dia es va fer per 50 anys i després es va passar a 40. Ara en quedaven encara vuit de concessió.
- Que l'Ajuntament de Vallgorguina, va adjudicar el contracte per la concessió del dret a ocupar, edificar i explotar un complex recreatiu en el terreny de propietat municipal ubicat al Polígon industrial el Molinot.
- Que per Decret d'Alcaldia de data 8 d'octubre de 2002, es va concedir llicència ambiental (tipus B) per a l'activitat complex recreatiu Discoteca emplaçada al Polígon industrial Mobir-Molinot.
- Que es va iniciar procediment de resolució del contracte de la concessió demanial del dret a ocupar, edificar i explotar un complex recreatiu en els terrenys classificats urbanísticament com equipament en el polígon industrial El Molinot, a l'adjudicatària MES COPA, S.A; així com de la llicència d'activitat vinculada a aquesta, a nom de VALLGORGUINA FESTIVALS S.L; per l'incompliment del contractista en les seves obligacions de pagament a l'Ajuntament de Vallgorguina.
- Que en data 30 de maig de 2019 es va resoldre procedir a la resolució definitiva del contracte de la concessió demanial del dret a ocupar, edificar i explotar un complex recreatiu en els terrenys classificats urbanísticament com equipament en el polígon industrial El Molinot a l'adjudicatària MES COPA, SA, per l'incompliment reiterat del contractista en les seves obligacions de pagament del cànon a l'Ajuntament, i es va procedir a la baixa de la llicència d'activitat vinculada a aquesta.
- A conseqüència de la resolució del contracte de la concessió, s'ha revocat la llicència de l'activitat de la Discoteca, donant de baixa la mateixa.
- El precinte s'ha fet efectiu el dia 6 de juny de 2019 a les 12 h, passant l'edifici a mans de l'Ajuntament, tal com ja establia el contracte de concessió.

Darrera actualització: 19.06.2019 | 09:18