Servei de psicologia a l’Escola Vallgorguina pel curs 2021-22

Dilluns, 2 d'agost de 2021 a les 00:00

El proper curs acadèmic 2021-22, l’Escola Vallgorguina tindrà un servei d’atenció psicològica per tal de detectar tots aquells casos i persones de la comunitat educativa que així ho requereixin.

A través de L’AMPA de l’Escola Vallgorguina, gestionat i dirigit directament per la direcció del centre i amb el suport de l’Ajuntament (que assumirà el cost total del servei), es materialitza una demanda que venia de lluny i que, en el context actual de pandèmia, pren més sentit i és més necessari que mai.

El psicòleg a l’escola pretén ser un referent educatiu que doni suport a la figura de l’EAP amb l’objectiu d’acompanyar els nens i nenes, professores i professos i familiars de manera immediata i continuada en el temps per tal de garantir el bon desenvolupament en totes les dimensions de l’alumne: personal, acadèmic, familiar i social.

El treball del psicòleg a l’escola consistirà en:

  • Davant la demanda del professorat sobre un o diversos alumnes, el psicòleg romandrà a l’aula per tal d’observar les dinàmiques de classe i detectar aquells alumnes vulnerables o amb necessitats educatives i psicològiques especials.
  • Es passaran qüestionaris específics a professors i professores i mares i pares per detectar senyals d’alarma que alertin d’un acompanyament més individualitzat. Aplicació i correcció dels mateixos.
  • Formació i entrevistes amb el professorat per tal d’orientar en estratègies de gestió a l’aula, comunicatives i educatives amb l’objectiu de garantir un clima d’aprenentatge per tots/es els alumnes.
  • Entrevistes amb els familiars, sempre en concordança amb el tutor o tutora i la direcció del centre, per tal d’orientar en pautes educatives i en cas de ser necessari sobre serveis o associacions que encaixin amb les necessitats de l’alumne en qüestió.
  • Treball en xarxa amb els serveis d’atenció vinculats a l’estudiant: professorat de l’escola, monitors de menjador/lleure, CDIAP, CSMIJ, EAP i/o altres. Derivacions als serveis corresponents.
  • Seguiment dels casos i redacció d’informes.

Aquest servei, doncs, ve a complementar el de logopeda que ja es ve realitzant des de fa anys i esperem que contribueixi al benestar emocional de tots els nens i nenes, mestres i personal de l’àmbit educatiu de l’Escola Vallgorguina.

Darrera actualització: 02.08.2021 | 08:39