SUBSTITUCIO DE CANONADES A CAN PUIGDEMIR

Dimecres, 2 de gener de 2019 a les 10:05

S’han acabat les obres de substitució de  les conduccions d’aigua potable a la Zona I i H (carrers Francolí i Gaià) de Can Puigdemir. Aquests treballs consistien en canviar les canonades de PVC per tub de polietilè de 110mm, també s’han instal•lat vàlvules de secció per facilitar les tasques de manteniment de la xarxa.

El canvi s’ha realitzat degut a les constaNts averies i fuites d’aigua produïdes en aquesta zona, al mateix temps s’ha aprofitat per protegir el cablejat elèctric dels fanals amb tub corrugat i la instal•lació d’un nou hidrant per donar servei als bombers.

Les obres també contemplaven la realització dels trams de vorera que per la seva antiguitat estaven malmesos.

El cost total dels treballs ha sigut de 149.010,17€,  dels quals l’ajuntament ha rebut una subvenció de Diputació de Barcelona per un import de 60.000 €. 

A la licitació es van presentar 3 empreses i la guanyadora va ser COSPLAN OBRES ISERVEIS LAANTIT S.L.

Darrera actualització: 02.01.2019 | 10:27