Un any més podeu gaudir del preu congelat de la taxa d’escombraries

Divendres, 4 de gener de 2019 a les 00:00

SI TENIU LA TARGETA DE LA DEIXALLERIA, EL COST DEL ANY 2019 DE LA TAXA DE RESIDUS MUNICIPALS ÉS DE 155.- EUROS, EL MATEIX QUE EL 2018  I ANTERIORS

També segueix vigent la tarifa reduïda per a aportacions a deixalleria:

  • A partir de 12 vegades taxa a pagar: 145 €
  • A partir de 20 vegades taxa a pagar: 135 €

Per a l’aplicació de la tarifa reduïda és necessari que les persones interessades sol•licitin a l’Ajuntament la targeta de deixalleria.

Els residus municipals que es consideraran per tal d’aplicar la tarifa reduïda seran els de la següent tipologia:

- Voluminosos.

- Esporga i restes vegetals.

- Piles.

- Fluorescents i bombetes.

- Tòners i/o cartutxos de tinta.

- Pneumàtics (màxim 4 a l’any).

- Oli vegetal (mínim 1 litre)

- Residus especials (pintures, vernissos, tintes, aerosols, dissolvents...).

- Ferralla.

- Ferralla electrònica.

No s’aplicarà la tarifa reduïda a les aportacions de residus que siguin objecte de recollida selectiva a la via pública mitjançant contenidors (orgànica, vidre, paper i cartró i envasos).

Darrera actualització: 04.01.2019 | 08:27