Quantes vegades he anat a la deixalleria?

Quantes vegades he anat a la deixalleria?

Envia les dades que demana el formulari i et respondrem indican-te les vegades que has anat a la deixalleria (tant la que ve a Vallgorguina un cop al mes com les altres)

Avís legal

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina.

L’Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Darrera actualització: 14.02.2018 | 21:28
Darrera actualització: 14.02.2018 | 21:28