Calendari Fiscal Vallgorguina 2020

 

 

 

Calendari Fiscal Vallgorguina 2020 Rebuts sense domiciliar.

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA                          del 2/3 al 4/05. Nova data fins 2/06/2020

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS                                         del 6/5 al 6/7. Nova data fins 1/09/2020

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS I COMERCIALS          del 6/5 al 6/7.  Nova data fins 1/09/2020

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS                                         del 4/09 al 5/11.

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMICS                                           del 18/09 al 18/11.

TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL                                            del 04/05 al 06/07 Nova data 1/09/2020

Calendari Fiscal Vallgorguina 2020 Rebuts domiciliats.

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA                          4/05. Nova data fins 2/06/2020

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS                                         4/5, 1/7, 1/9 i 2/11 Noves dates 1/07-1/09-1/10-1/12

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS I COMERCIALS          4/5, 1/7, 1/9 i 2/11  Noves dates 1/07-1/09-1/10-1/12

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS                                         2/11.

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMICS                                           2/11

TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL                                            16/07 Nova data 1/09/2020

Darrera actualització: 17.04.2020 | 12:46