Calendari Fiscal Vallgorguina 2021

 

 

 

Calendari Fiscal Vallgorguina 2021 Rebuts sense domiciliar.

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA                          del 5/3 al 5/05. 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS                                         del 3/5 al 5/7. 

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS I COMERCIALS          del 3/5 al 5/7.  

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS                                         del 1/09 al 5/11.

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMICS                                           del 16/09 al 16/11.

TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL                                            del 03/05 al 05/07 

Calendari Fiscal Vallgorguina 2021 Rebuts domiciliats.

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA                          3/05

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS                                         3/5, 1/7, 1/9 i 2/11 

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS I COMERCIALS          3/5, 1/7, 1/9 i 2/11 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS                                         2/11.

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMICS                                           2/11

TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL                                            1/07 

Darrera actualització: 08.02.2021 | 10:40