Sopar Fi d'Estiu 2022

Sopar de carmanyola

Dissabte, 27 d'agost de 2022 a les 21.30h.

**Inscripcions fins al 25 d'agost**

Inscripció SOPAR FI D'ESTIU

Abans de signar la sol·licitud, cal que llegiu la informació bàsica sobre protecció de dades detallada a continuació:

  • Responsable del tractament: Ajuntament de Vallgorguina, plaça de la Vila, 4, 08471 - Vallgorguina. Telèfon: 938.679.125, vallgorguina@vallgorguina.cat, www.vallgorguina.cat
  • Finalitat del tractament: La gestió de la inscripció al SOPAR FI D'ESTIU. Les dades facilitades, una vegada finalitzat el motiu que ha originat la seva recollida, seran conservades durant el temps previst a la normativa del procediment administratiu i d'arxiu històric.
  • Base jurídica del tractament: La base legítima del tractament de la resta de dades és el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics, d'acord amb l'article 6.1.e) de l'RGPD. Existeix l'obligació de facilitar les dades que es demanen a la sol·licitud i l'ajuntament es reserva el dret a no tramitar, a no resoldre o a denegar la vostra sol·licitud si no les faciliteu quan us siguin requerides.
  • Destinataris: Les vostres dades no es comunicaran a tercers i no es transferiran fora de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu.
  • Drets de les persones: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament o sol·licitar-ne la limitació a través de la seu electrònica https://vallgorguina.eadministracio.cat/, o presencialment sol·licitant cita prèvia a l'Oficina d'atenció a la ciutadania https://vallgorguina.eadministracio.cat/citaprevia.4
  • Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la normativa de protecció de dades, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de protecció de dades (APDCAT) a través de la seva web https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/, o per mitjans no electrònics a l'adreça: carrer Rosselló, 214 bis, esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona.
  • Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al web de l'Ajuntament de Vallgorguina https://www.vallgorguina.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/.

 

 

SÍ, DONO EL MEU CONSENTIMENT.
Darrera actualització: 07.07.2022 | 10:29
Darrera actualització: 07.07.2022 | 10:29