Avisos

  • CONSULTORI MÈDIC canvi horari 13-03-2023

    Per formació dels professionals, el proper dia 30 de març de 2023, l'horari del CAP serà de 8.00 a 10.00h.

  • BAN - Manteniment finques 11-03-2022

    D’acord amb la legislació urbanística vigent a Catalunya els propietaris/àries de les finques estan obligats a mantenir-les SEMPRE, i especialment en la temporada d’alt risc d’incendi, en les condicions de seguretat, salubritat, decòrum i ornat públic adients.

    Consulteu el BAN Informatiu amb la informació més detallada.

Darrera actualització: 11.03.2022 | 12:39
Darrera actualització: 11.03.2022 | 12:39