WhatsApp Municipal

WhatsApp Municipal

Vallgorguina Informa:

En què consisteix?

És una llista de difusió de WhatsApp creada per a comunicar avisos i altra informació d'interès del municipi. Aquest servei és un canal que permet difondre informació d'una manera àgil i ràpida.

Al tractar-se d'una llista de difusió, els missatges seran enviats des de l'ajuntament cap a la ciutadania, pel que ningú podrà veure ni obtenir el vostre número de telèfon.

No és un servei que es pugui utilitzar com a via de comunicació cap a l'ajuntament, per a aquesta finalitat teniu a la vostra disposició els canals habilitats com ara: la seu electrònica, el web municipal, l'oficina d'atenció a la ciutadania, el telèfon municipal...

Com em puc donar d'alta?

Cal emplenar el formulari que apareix a continuació, i marcar l'opció ALTA.

Com em puc donar de baixa?

Cal emplenar el formulari que apareix a continuació, i marcar l'opció BAIXA.

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina.

L’Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Per tal de realitzar la petició, necessitem el vostre consentiment exprés i, per tant, caldrà que marqueu la casella "SÍ, DONO EL MEU CONSENTIMENT". Més informació sobre la Protecció de dades al següent enllaç 

 

SÍ, DONO EL MEU CONSENTIMENT.
Darrera actualització: 25.11.2021 | 13:55
Darrera actualització: 25.11.2021 | 13:55