Impostos

Gestió dels vostres impostos

Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per Internet

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Anar-hi 

Presencialment o per telèfon

Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria o bé trucar per telèfon.

L'oficina més propera al municipi de Ajuntament de Vallgorguina és l'Oficina de Gestió Tributària de Sant Celoni.

Ct. Vella, 5
08470 SANT CELONI
T:934 729 169
Horari: de 8.30 a 14 h
Email: orgt.st.celoni@diba.cat

Darrera actualització: 07.10.2016 | 13:33
Darrera actualització: 07.10.2016 | 13:33