Programa MASE per a majors de 14 anys

Mesures alternatives a la sanció econòmica (MASE)

L’Ordenança municipal de Civisme i de la Convivència de Vallgorguina pretén contribuir a l’enfortiment d’un marc de civisme , de convivència i de respecte mutu entre el ciutadans/nes del nostre municipi, fomentant les relacions entre les persones, la convivència i el respecte individual i col·lectiu, aportant alhora les eines necessàries per garantir el respecte i la comprensió dels drets i els deure propis dels nostres veïns/nes, de manera que això incentivi les actituds cíviques i que aquestes també ens permetin gaudir dels espais públics per fer-ne un ús correcte perquè contribueixin a consolidar el sentiment de pertinença a la comunitat.

En aquest sentit, l’Ajuntament aposta per les mesures alternatives a la sanció econòmica: comunitàries, formatives, reeducadores i reparadores, dirigides a promoure una major consciència cívica i de respecte vers els drets dels altres, proposant mesures de marcat caràcter social al recurs a la sanció administrativa, com a alternativa que pot ser un instrument per a la modificació de conductes, molt més eficaç que la simple sanció econòmica.

Per això, en data 25 de març de 2022, s'ha aprovat el Programa MASE per Decret de l'Alcaldia núm. 2022-184, dirigit a les persones majors de 14 anys que han estat sancionades per infringir l'Ordenança de Civisme.

Darrera actualització: 12.04.2022 | 10:51
Darrera actualització: 12.04.2022 | 10:51