Deixalleria i Servei de Recollida de Residus

Dilluns, 2 de maig de 2016 a les 11:45

El servei de recollida de voluminosos és un servei gratuït per als particulars, que es realitza el primer  i tercer dimarts de cada mes i permet als usuaris desfer-se de mobles, trastos vells, electrodomèstics espatllats o deixalles voluminoses, d'una manera fàcil i còmode.

Queda completament prohibit fer-ne ús a totes les empreses.

Per llençar els objectes voluminosos, s’ha de deixar el costat del contenidor el diumenge a la tarda i durant tot el dia el dilluns, però cal deixar el voluminós sempre aquest dos últims dies abans del primer dimarts de mes i tercer dimarts de mes, perquè l'empresa que realitza la recollida el reculli.

Cal recordar que està prohibit abandonar residus voluminosos a la via pública els dies que no siguin els assenyalats, aquesta acció pot ser sancionada.

Dies de recollida de  voluminosos Any 2021:

-Dies 5 i 19 de gener

- Dies 2 i 16 de febrer

- Dies 2 i 16 de març

- Dies 6 i 20 d'abril

- Dies 4 i 18 de maig

- Dies 1 i 15 de juny

- Dies 6 i 20 de juliol

- Dies 3 i 17 d'agost

- Dies 7 i 21 de setembre

-Dies 5 i 19 d'octubre

- Dies 2 i 16 de novembre

-Dies 7 i 21 desembre

A Vallgorguina també disposeu de la DEIXALLERIA MÒBIL. Aquí podeu consultar el calendari de la deixalleria de 2021

S'aplicarà una quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació de residus per cada habitatge, s'enten per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter familiar.

A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: Per cada habitatge serà de 195 €, per cada habitatge amb targeta de la deixalleria serà de 155 €.

Les bonificacions per portar residus a la deixalleria són de quotes fixes: A partir de 6 vegades la quota serà de 145 euros, a partir de 12 vegades la quota serà de 135 euros.

Per a l'aplicació de la tarifa reduïda és necessari que les persones interessades sol·licitin a l'Ajuntament la targeta de deixalleria.

També podeu utilitzar aquestes deixalleries: http://www.savosa.cat/pagin2.htm

Els residus municipals que es consideraran per tal d'aplicar la tarifa reduïda seran els de la següent tipologia:

- Voluminosos.

- Esporga i restes vegetals.

- Piles.

- Fluorescents i bombetes.

- Tòners i/o cartutxos de tinta.

- Pneumàtics (màxim 4 a l'any).

- Oli vegetal (mínim 1 litre)

- Residus especials (pintures, vernissos, tintes, aerosols, dissolvents...)

- Ferralla

- Ferralla electrònica

No s'aplicarà la tarifa reduïda a les aportacions de residus que siguin objecte de recollida selectiva a la via pública mitjançant contenidors (orgànica, vidre, paper i cartó i envasos).

 Està oberta:

Dimarts de 16h a 19h.

Dimecres a divendres de 9’30h a 13’30 i de 16h a 19h.

Dissabte de 9h a 15h.

Diumenge de 9 a 14’30h.

APP "RESIDU ON VAS"?

 

Darrera actualització: 18.10.2021 | 10:12