Serveis Socials

Serveis Socials

Els Serveis socials municipals són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i els més pròxims a les persones i les famílies. L’atenció es presta mitjançant equips de professionals (educadors/res, treballadors/res i informadors/res socials). Aquests equips bàsics ofereixen informació, orientació, entrevistes de suport i assessorament personal i familiar, valoració i intervenció social, recerca de recursos i derivació a altres serveis socials especialitzats (d’infància, gent gran, discapacitats). Fan la tramitació de sol·licituds de Serveis i prestacions pròpies de l’Ajuntament o d’ altres institucions (Renda Mínima d’Inserció...), elaborant, quan s’escau informes socials. També poden participar en xarxes ciutadanes que tenen l’objectiu de millorar el benestar col·lectiu i prevenir situacions d’exclusió social.

Els serveis socials bàsics municipals inclouen: els equips bàsics d’atenció social,  els serveis d’atenció domiciliària i projectes complementaris com el programa d’ajudes econòmiques.

L’accés als serveis socials bàsics és un dret de tots els ciutadans, que han d’estar empadronats a la població on realitzen la demanada. Es realitza a través del servei d’acollida o de primeres  visites.

Aquest servei proporciona el primer contacte de la ciutadania amb els Serveis Socials Bàsics per tal de valorar de forma individual la situació personal i/o familiar i donar una resposta personalitzada a la necessitat plantejada. Ofereix atenció personalitzada, si és necessari, en el propi domicili, informació sobre els recursos dels sistemes públics de protecció social, així com altres prestacions i serveis que es puguin requerir. Cal trucar per demanar hora. És un servei gratuït.

Professionals

Vallgorguina comparteix l’equip de Serveis Socials amb Gualba, St. Esteve de Palautordera, Campins, Fogars de Monclús i Montseny.

 -  Una  Coordinadora ,  és l’encarregada de coordinar l’equip de professionals dels pobles i de l’equip de Sta. Maria de Palautordera..

- Dues  Treballadores Socials , que intervenen amb famílies, gent gran, persones amb disminució, dones, immigració, persones amb malalties i altres grups de població.

-  Una  Educadora Social , que intervé amb infants, adolescents i joves i les seves famílies, immigració i d’altres grups de població.

Per contactar amb les Treballadores Socials cal trucar al 93.867.91.25

Per contactar amb l’Educadora Social cal trucar al  93.867.91.25

Per contactar amb la Coordinadora cal trucar al 618388037

Servei de teleassistència

La teleassistència consisteix en la instal·lació d’un aparell al domicili de l’usuari que a través del telèfon connecta la persona amb una central receptora, amb la qual es pot comunicar en cas d’urgència només prement un botó.

Es tracta d’un servei d’atenció permanent les 24 hores del dia i 365 dies a l’any. Des de la central receptora s’atenen les consultes i, si escau, s’activa el recurs més adequat a la situació: localitzar els familiars, serveis mèdics, policia, etc. Aquest servei pretén que els usuaris puguin continuar vivint al seu domicili sense sentir-se aïllats i en les millors condicions possibles i donar tranquil·litat als familiars de persones grans que viuen soles.

Està dirigit a persones grans i/o amb manca d'autonomia personal, que viuen soles permanentment o durant gran part del dia, o bé que viuen amb altres persones que presenten idèntiques característiques d'edat o fragilitat.

Servei d'ajuda a domicili

És un conjunt organitzat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família dirigides a proporcionar atenció personal, ajuda en tasques de llar, suport a la manca d’autonomia (física i/ o mental), quan aquesta impedeix realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana.

Realitza una tasca preventiva, assistencial i educativa, que permet a la persona o família romandre en el seu entorn familiar i social, millorant-ne la qualitat de vida.

El SAD està format per tècnics sociosanitaris, integradors socials i auxiliars de la llar.

Servei d'atenció a les persones en situació de dependència

És el conjunt d'accions dirigides a totes aquelles persones que no són autònomes per a les seves activitats quotidianes (cura i higiene personal, alimentació, mobilitat, capacitat de comprensió, d'orientació, de relació, etc.) i que, per tant, necessiten el suport d'altres.

Es realitza una valoració de la situació personal i de l'entorn i es fan les propostes per establir el Programa Individual d'Atenció que preveu la llei de Promoció de l'Autonomia personal i Atenció a les persones en situació de dependència.

Targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda

Es el document que dóna dret a aturar o estacionar el vehicle que els transporta a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants, d'acord amb el que estableixin les ordenances municipals de la localitat corresponent.

Hi ha 3 modalitats de targeta: Conductor, No- conductor i Transport col·lectiu

Servei a la dona

És un servei que ofereix atenció social, psicològica i jurídica a dones que pateixen qualsevol tipus de maltractament per raons de gènere  i/o altres situacions de risc social per a la dona i els seus fills i filles.

Per accedir-hi, cal sol·licitar entrevista o bé haver estat derivat per altres serveis (sanitaris, socials, etc).

Servei d'orientació jurídica

És un servei d'orientació jurídica adreçat als ciutadans i ciutadanes dels  municipis de l’àrea d'influència de Sant Celoni.  Proporciona un primer consell orientador, relatiu a aspectes jurídics que puguin derivar-se de l'actual situació de crisi, així com informar de la possibilitat de recórrer als serveis de mediació o altres sistemes alternatius de resolució de conflictes.

Per accedir-hi, cal haver estat derivat pel servei bàsic d'atenció social.

Prevenció d'addiccions El Tritó del Baix Montseny

El model de societat estimula un ampli ventall de situacions de dependència, que acaben impedint el lliure desenvolupament de les persones. Les addiccions a drogues, pantalles, compres, joc, treball, menjar, relacions tòxiques, etc. són algunes de les addiccions que ens trobem actualment.

Els ajuntaments del Baix Montseny fan accions en matèria de prevenció d'addiccions des de la dècada dels 90, però no és fins al 2004 quan s'harmonitzen totes mitjançant un conveni mancomunat que signen 13 municipis, permetent la creació d'un pla que s'anomena El Tritó del Baix Montseny. El Conveni ha tingut continuïtat des d'aleshores.

La base del Pla és concebre una addicció no només com un problema, també com a una oportunitat de creixement personal, d'introspecció i de canvi, tenint en compte els factors bio-psico-socials i espirituals d'una persona, és una visió àmplia que permet la no marginació, la no estigmatització, i no fer de les addiccions un tema tabú.

El Tritó dóna cobertura als següents municipis: Cànoves i Samalús, Campins, Fogars de Montclús, Gualba, Llinars del Vallès, Montseny, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Santa Maria de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Vallgorguina i Vilalba Sasserra. Rep a més, el suport de la Diputació de Barcelona.

Les línies d'actuació es concreten en serveis i accions centrats en: activitats preventives, facilitar l'accés al tractament i activar recursos d'inserció.

Serveis

•  Servei d'assessorament i seguiment sobre drogodependències (amb cita prèvia)

•  Grup de suport per a persones amb addiccions.

Accions

•  Tallers de drogues legals i no legals.

•  Tallers de pantalles (mòbil, videojocs, xarxes socials, Internet,etc).

•  Dinàmiques emocionals per a la prevenció.

•  Obres preventives sobre sexualitat, drogues i violència dins l'aula.

•  Exposicions sobre substàncies; tabac, fulla de la coca, cànnabis.

•  Xerrades a les AMPES dels centres educatius.

•  Xerrades a la comunitat.

•  Concurs sobre els riscos del tabac.

•  Campanyes preventives durant la Festa Major i Cap d'any.

•  Formació per a professionals.

Contacte

Àrea de Serveis a les Persones - Àmbit Comunitat

eltrito@santceloni.cat

Tel. 93/864-12-12

Prestacions econòmiques

Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social:

El passat 20 de desembre de 2017 el Ple de l'Ajuntament de Vallgorguina va aprovar el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social, el qual es pot consultar mitjançant el següent enllaç:

Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social

Ajuts d’Urgència:

És tracten d’ajuts econòmics per la cobertura de subministraments bàsics en situacions d’emergència energètica i amb risc de tall i altres necessitats que es presentin.

Per accedir-hi, cal sol·licitar entrevista  amb la Treballadora Social i aportar la documentació econòmica i social que es necessiti en cada cas.

Ajuts per Activitats Esportives :

Es convoquen cada any i estan destinades a pagar part de la despesa que comporta l’activitat.

Ajuts de Menjador escolar:

Els Serveis Socials municipals realitzen la recollida de sol·licituds i gestionen els ajuts de menjador escolar per cada curs escolar. Les bases, la convocatòria  i la resolució de les mateixes les regula el Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Per tramitar-ho, cal veure la convocatòria que el  Consell Comarcal  fa per cada curs.

  Banc d’aliments :

Aquest recurs està adreçat a famílies amb dificultats econòmiques. Les tècniques de Serveis Socials fan una valoració de la situació per poder donar accés a un ajut alimentari mensual. El repartiment el gestiona la Parròquia de St. Andreu.

Darrera actualització: 07.05.2018 | 12:26
Darrera actualització: 07.05.2018 | 12:26