Subvencions Associacions veïnals

Bases Reguladores:

  • Convocatòria 2022 (text complert): termini de presentació de sol·licituds del 25/4 al 22/5/2022 *Fora de termini*

Les subvencions hauran de fomentar projectes i/o activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat garantir la cohesió social i la continuïtat de les activitats tradicionals al municipi de Vallgorguina.

Podran ser persones beneficiàries d’aquestes subvencions qualsevol persona jurídica legalment constituïda que realitzi alguna de les activitats subvencionables, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).

Darrera actualització: 14.09.2022 | 14:12