Subvencions de Cultura

Bases Reguladores:

  • Convocatòria 2023 (text complert): termini de presentació de sol·licituds del 9 al 28/3/2023

Les subvencions hauran de fomentar projectes i/o activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat la promoció d’activitats culturals d’interès públic al municipi de Vallgorguina.

Podran ser persones beneficiàries d’aquestes subvencions qualsevol persona jurídica, legalment constituïda, que realitzi alguna de les activitats subvencionables, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i a més, que realitzin activitats culturals a Vallgorguina.

Darrera actualització: 27.04.2023 | 11:50