Ordenança reguladora en l'edificació de l'ús del sòl i el subsòl (ORPIME)

Aprovació inicial

En data 11 de gener de 2023 la sessió del Ple ha aprovat inicialment l'Ordenança reguladora en l'edificació de l'ús del sòl i del subsòl.

S'obre el termini de 30 dies hàbils per formular al·legacions i suggeriments, a comptar des de l'endemà de la darrera publicació al BOP, DOGC o diari ARA. 

 

Darrera actualització: 18.01.2023 | 14:44
Darrera actualització: 18.01.2023 | 14:44