Ordenança fiscal núm. 1 - Impost sobre béns immobles (IBI)

Ordenança fiscal núm. 1 - IBI (text complert)

Darrera actualització: 01.03.2023 | 09:55