Ordenança fiscal núm. 1 - Impost sobre béns immobles (IBI)

Ordenança fiscal núm. 1 - Impost sobre béns immobles (IBI) (text complert)

Darrera actualització: 17.01.2024 | 11:48