Ordenança fiscal núm. 4 - Impost Increment Valors Terrenys Urbans

Ordenança fiscal núm. 4 - IIVTU - Plusvàlua (text complert)

Darrera actualització: 17.01.2024 | 12:14