Ordenança fiscal núm. 4 - Impost Increment Valors Terrenys Urbans

Ordenança fiscal núm. 4 - IIVTU - Plusvàlua (text complert)

Darrera actualització: 01.03.2023 | 12:51