Ordenança fiscal núm. 6 - Preu públic Prestació Servei atenció domiciliària (SAD)

Ordenança fiscal núm. 6 - Preu públic SAD (text complert)

Darrera actualització: 01.03.2023 | 12:54