Ordenança fiscal núm. 8 - Taxa parades, barraques, casetes de venda en terrenys ús públic

Ordenança fiscal núm. 8 - Taxa parades, barraques, casetes de venda en terrenys ús públic (text complert)

Darrera actualització: 01.03.2023 | 13:02