Permís per fer foc

Període del 15 de març al 15 d'octubre

Autorització d'activitats amb risc d'incendi forestal:

  • El formulari de sol·licitud cal adreçar-lo a l'ajuntament, que el trametrà a l'oficina comarcal de Departament d'Agricultura, la qual donarà, si escau, l'autorització corresponent, en què s'establirà el dia i l'hora en què s'haurà de fer l'activitat de risc i les mesures que s'han d'observar per tal d'evitar el perill d'incendi.
  • En el model de sol·licitud cal fer constar com a dada obligatòria un mòbil de contacte. Aquest és un mitjà que pot utilitzar l'administració per enviar informació a les persones sol·licitants.
  • Consulta els tipus d'activitats

Canals de tramitació:

  • Presencialment, sol·licitant cita prèvia per telèfon a l'ajuntament.
  • Telemàticament, sol·licitant el permís directament al Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya.
Darrera actualització: 19.06.2023 | 14:05
Darrera actualització: 19.06.2023 | 14:05