L’Ajuntament segueix treballant per a la implantació del sistema de recollida de residus Porta a Porta (PaP)

Dilluns, 25 d'octubre de 2021 a les 15:40

Es considera clau per complir amb les directives europees de percentatge de reciclatge i recollida selectiva de residus, així com la disminució de la fracció que es porta a abocador i incineració

Des del començament de l’actual legislatura, la voluntat de l’Ajuntament ha estat la de donar resposta a un model de recollida i dades derivades d’aquest model que no estan a l’alçada del que s’exigeix i exigirà per llei.

 Actualment ja es disposa d’una memòria elaborada on es detalla el dimensionament, acompanyat d’un treball de camp, per a  la recollida de residus PaP per Vallgorguina.

A partir d’una anàlisi tècnica feta per professionals de referència en la implantació del PaP, es va analitzar la situació actual de la recollida de residus de Vallgorguina, així com les característiques urbanístiques, físiques i d’activitat, per tal de valorar la viabilitat d’implantar un model de recollida que permeti assolir uns bons resultats de recollida selectiva i es fomenti la corresponsabilització entre la ciutadania. Tot es va explicar en la primera trobada de la Comissió formada per tots els grups polítics amb representació a l’Ajuntament de Vallgorguina i que fou creada per l’establiment i canvi en el servei.   

El document desenvolupa tots els aspectes analitzats, defineix el model de recollida òptim a implantar i es fa una comparativa tant de resultats com de costos.

Model alternatiu: Porta a Porta (PaP)

L’alternativa analitzada té com a principal objectiu identificar l’usuari, ja que és la clau per assolir resultats de recollida selectiva que superin el 70-75% que s’exigirà. En aquest sentit es proposa un sistema de recollida en totes les zones adaptats a cada realitat. El PaP, maximitza la individualització i permet eliminar els contenidors de la via pública i amb ell, parcialment, els problemes derivats de l’incivisme i l’anonimat en abocaments propers a les zones de contenidors.

Amb aquest sistema es fomenta la bona imatge de la via pública, s’adapta el model d’aportació a cadascun dels generadors i s’assegura el control i la identificació de les aportacions per tal d’implantar un futur pagament per generació.

A més, equilibra el balanç econòmic associat a la gestió dels residus municipals.

L’usuari, per la seva banda, facilita la separació en origen i l’aportació de residus i es garanteix el flux d’informació i la comunicació entre l’usuari, el servei i l’Ajuntament.

Recollida nocturna amb cubells

Es preveu la recollida porta a porta nocturna amb cubells amb tag per a totes les fraccions. Per garantir els millors resultats possibles s’ha partit de la base de fomentar la màxima individualització, minimitzant la inversió. 

El tag instal·lat en els cubells permet portar el control d’aportacions i incidències, fomenta la participació i evita part de la fuga per exportació de residus. La traçabilitat del servei també permet optimitzar rutes i freqüències de recollida, recursos humans i materials i ajustar els costos de recollida en funció de les necessitats. D’altra banda, el sistema d’identificació automatitzada de les aportacions prepara el model per implantar sistemes de pagament per generació o participació en el futur sense necessitat de fer  noves inversions complementàries. 

En el nucli urbà hi ha prevista una recollida amb freqüències estàndard i a les urbanitzacions de Can Puigdemir, Collsacreu, Canadà Park i Baronia del Montseny, on els habitatges tenen més capacitat d’emmagatzematge dels residus, es proposen freqüències de recollida menors.

A part de les cinc fraccions ordinàries es preveu una recollida de tèxtil sanitari cadascun dels dies de recollida, que s’haurà de treure en una bossa identificada amb un adhesiu.

Per als habitatges disseminats i de suport als habitatges amb recollida porta a porta s’ha previst dues àrees controlades amb tancament electrònic i amb contenidors de totes les fraccions.

L’estudi també incorpora les despeses associades a les campanyes prèvies a la implantació (sessions informatives i de conscienciació).

Licitació del servei i relació amb el Consorci de Residus del Vallès Oriental

Després de l’aprovació del reglament en Ple Municipal i de l’esmentada memòria, el proper pas és el de la redacció i anàlisi dels plecs per a la licitació del servei. En paral·lel també s’està tractant com quedarà la futura relació amb el Consorci de Residus del Vallès Oriental, que és qui presta actualment el servei de recollida al municipi. En aquest punt cal recordar que Vallgorguina no disposa d’una deixalleria pròpia. 

Per últim volem posar de manifest que ens agradaria que tot avancés amb més rapidesa, però la transcendència del canvi, així com l'obligatorietat de complir terminis legals, fa que tot resulti ser més lent. 

Darrera actualització: 25.10.2021 | 16:29