Llicència ambiental Circuit de Motocròs

Informació pública i veïnal

Termini d'informació fins al 26 de maig de 2022

Llicència ambiental per exercir l'activitat de circuit de motocròs i servei de bar, a la finca emplaçada a la Carretera C-61, PK 15,700 (Can pradell de Baix):

 1. Projecte tècnic per a la legalització activitat pel desenvolupament d'una activitat destinada a Circuit de motocròs i bar (enllaç)
 2. Prognosis i avaluació de nivells acústics (estudi impacte acústic) de l'activitat en el Parcmotor Vallgorguina. Informe final (enllaç)
 3. Estudis complementaris de l'activitat al Parcmotor Vallgorguina (enllaç)
 4. Estudi d'Impacte Acústic associat als circuits de les instal·lacions del Motoclub Sant Celoni (enllaç)
 5. Informe acústic (enllaç)
 6. Resposta requeriment Decret d'Alcaldia núm. 2021-0382 de 23/06/2021 (enllaç)
 7. Resposta requeriment Decret d'Alcaldia núm. 2021-0449 de 26/07/2021 (enllaç)
 8. Estudi d'emissions fugitives de partícules (enllaç)
 9. Estudi d'impacte ambiental (enllaç)
 10. Avaluació dels nivells d'immissió sonora en horari diürn (enllaç)
 11. Informe OGAU Impacte Ambiental (enllaç)
 12. Certificat compatibilitat urbanística (enllaç)
 13. Informe acústic Masia (enllaç)
 14. Projecte tècnic per a la legalització activitat pel desenvolupament d'una activitat destinada a circuit de motocròs i bar (enllaç)
 15. Annex al projecte tècnic per modificacions en superfície útil d'una activitat destinada a circuit de motocròs i bar (enllaç)
 16. Estudi d'Impacte Acústic associat als circuits de les instal·lacions del Motoclub Sant Celoni (enllaç)
Darrera actualització: 27.05.2022 | 12:26
Darrera actualització: 27.05.2022 | 12:26