Ordenança reguladora en l'edificació de l'ús del sòl i el subsòl (ORPIME)

Aprovació definitiva

En data 11 de gener de 2023 la sessió del Ple va aprovar inicialment l'Ordenança reguladora en l'edificació de l'ús del sòl i del subsòl.

L'Ordenança s'ha sotmès a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, sense que s'hagin presentat al·legacions pel que ha quedat aprovada definitivament.

 

Darrera actualització: 17.03.2023 | 09:45
Darrera actualització: 17.03.2023 | 09:45