Projecte estatuts i bases actuació Junta Compensació PAU 12 Can Pujades

Aprovació inicial PAU 12 Can Pujades

Resolució d'Alcaldia núm. 2022-0369 de l'Ajuntament de Vallgorguina per la qual s'aprova inicialment el projecte d’Estatuts i Bases d’actuació de la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació Urbanística PAU 12 “Can Pujades”, mitjançant el sistema d’actuació urbanística de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.

Termini d'exposició 1 mes des de la última publicació al BOP o a un diari.

Aprovació definitiva 2/11/2022

Anunci de l'aprovació definitiva publicat al BOP

Darrera actualització: 08.02.2023 | 12:02
Darrera actualització: 08.02.2023 | 12:02