Projectes de xarxa en alta Baronia M., Can Puigdemir i nucli, i dipòsit La Solana

Aprovació definitiva

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia de data 29 de març de 2023 va aprovar inicialment els Projectes d'obres ordinàries següents:

  • Projecte millora de canonada de transport en alta del dipòsit de Baronia del Montseny a xarxa existent del nucli urbà d’abastament d’aigua a la població de Vallgorguina, amb un pressupost d’execució per contracte de 207.622,99 € (iva inclòs).
  • Projecte de millora de canonada de transport en alta de Can Puigdemir a xarxa existent del nucli urbà d’abastament d’aigua a la població de Vallgorguina, amb un pressupost d’execució per contracte de 59.205,72€ (iva inclòs).
  • Projecte de millora de canonada de transport en alta del dipòsit de Can Puigdemir 2 al dipòsit Can Puigdemir 1 d’abastament d’aigua a la població de Vallgorguina, amb un pressupost d’execució per contracte de 224.877,87€ (iva inclòs).
  • Projecte de millora de dipòsit de la Solana a Nucli urbà d’abastament d’aigua a la població de Vallgorguina, amb un pressupost d’execució per contracte de 28.074,00€. (iva inclòs).

Els projectes s'han sotmès a informació pública pel termini de 30 dies mitjançant anunci en el taulell d’edictes de la Seu electrònica de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de data 14 d’abril de 2023, i atès que durant aquest termini no s'ha presentat al·legacions al respecte, han quedat aprovats definitivament.

Darrera actualització: 21.06.2023 | 09:11
Darrera actualització: 21.06.2023 | 09:11