Ordenança reguladora de la prestació patrimonial servei subministrament aigua potable

Aprovació inicial

Per acord del Ple de data 6 de juliol de 2022, s'ha aprovat inicialment l'Ordenança que regula la prestació patrimonial de caràcter no tributari pel servei de subministrament d'aigua potable i demés serveis complementaris de Vallgorguina.

Període d'informació pública i audiència a les persones interessades de 30 dies des de l'endemà de la seva publicació al BOP, del 18 de juliol al 29 d'agost de 2022.

Aprovació definitiva

Publicada al BOP en data 8 de setembre de 2022 (ordenança)

Darrera actualització: 07.10.2022 | 13:32
Darrera actualització: 07.10.2022 | 13:32