Reglament d'ús i gaudi dels parcs, jardins, zones verdes i d'esbarjo

Aprovació definitiva

En data 11 de gener de 2023 la sessió del Ple va aprovar inicialment el Reglament d'ús i gaudi dels parcs, jardins i zones verdes i d'esbarjo de Vallgorguina.

El Reglament s'ha sotmès a informació pública pel termini de 30 dies hàbils sense que s'hagin presentat al·legacions, pel que ha quedat aprovada definitivament.

 

Darrera actualització: 09.03.2023 | 09:32
Darrera actualització: 09.03.2023 | 09:32