1 d'Octubre: Dia Internacional de la Gent Gran

Dissabte, 1 d'octubre de 2022 a les 00:00

Des de 1990, cada 1 d’octubre es celebra el Dia Internacional de la Gent Gran. Una jornada per posar de manifest que més enllà de la part afectiva i familiar, les persones grans representem actualment un 20% de la població i afrontem en el nostre dia a dia,  dificultats i reptes no prou coneguts ni considerats.

El Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental, volem fer avinent alguns temes que preocupen a les persones en la Vellesa, més enllà de les qüestions personals, variades i abundants.

Després d’una Pandèmia que ha afectat especialment a les persones grans, la situació continua sent delicada. Hem perdut més de 6.000 vides i a hores d’ara encara no hi ha responsables ni explicacions a totes aquestes defuncions, en molts casos amb condicions inhumanes i deplorables. Les persones grans, continuem demanant més atenció i mitjans  per part de l'Administració pública.

En quant a dades estadístiques, no es disposa avui en dia d’un mapa real. Manquen estudis i xifres que reflecteixin les necessitats actuals de les persones grans, i les poques dades que se’n disposen agrupen els sectors de la població en dos grups, persones de 64 a 80 anys i un altre amb més de 80 (amb sort, també per persones de més de 100 anys)...i no totes les persones grans tenim ni la mateixa salut, ni els mateix patrimoni, ni molt menys les condicions personals i familiars iguals.

Per tot això,

MANIFESTEM

 

PRIMER.- Que cal identificar en els diversos sectors socials ,sanitaris i econòmics a on ens trobem les Persones Grans.

SEGON.- Reivindiquem més recursos per prevenir i pal·liar la solitud no volguda, una  problemàtica que afecta a moltes persones grans.

TERCER.- Demanem més atenció i inversió per part de l'Administració per identificar amb la màxima celeritat els grups de risc i s’hi intervingui.

QUART.- Reivindiquem més personal en l’àmbit de la medicina i la infermeria especialitzats en Geriatria, perquè se’n proporcioni una atenció personalitzada i adaptada a les necessitats que sorgeixen a la vellesa. La Sanitat encara arrossega la manca de personal i mitjans després de la Covid-19.

QUART.- Instem a la creació de protocols i passarel·les mèdiques i administratives que permetin agilitzar l’atenció primària i descarregar alguns serveis.

No podem acabar aquest manifest sense fer esment a l’enorme repte de “Bretxa Digital”. Un fenomen que afecta molt especialment a les persones grans, i que cal que el sistema s’adapti a totes les realitats possibles, proporcionant les eines suficients perquè hom tingui els mateixos drets.

Fem una menció especial a la mancança de places a les Residències i Centres de Dia, especialment les públiques. Molt s’ha parlat d’un nou model de residències que fes efectiva la garantia dels Drets Humans dels seus pacients, i que la Pandèmia ha posat de manifest que l’actual sistema no funciona. De moment, no es coneixen noves iniciatives que responguin a aquesta necessitat.

Les persones grans no som un producte. Som éssers humans que reclamem respecte, atenció i dignitat. Tenim veu, i la continuarem fent sentir sempre!

Acabem desitjant que participeu i seguiu les activitats que tindran lloc a tot el territori per celebrar el Dia Internacional de la Gent Gran.

  Comissió Permanent del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental

Darrera actualització: 01.10.2022 | 13:03