Les Colònies de gats Ferals a Vallgorguina

Dilluns, 29 de juny de 2020 a les 00:00

La presència de gats ferals a l’entorn urbà és una realitat que es dona en tots els pobles i ciutats del nostre país. Vallgorguina no en queda al marge.

L’actual legislació exigeix un tracte ètic i respectuós vers els animals. Així doncs, s’estableixen un seguit de normes per a la seva protecció i benestar. També la llei regula la obligatorietat per part de l’Administració de recollir i controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits.

Davant aquesta realitat, ens trobem amb diverses postures i opinions per part dels ciutadans. Hi ha qui els cuiden i alimenten (o que simplement els respecten) i valoren els beneficis que generen (com per exemple controlant les plagues de rosegadors). També hi ha, però, persones que no els hi agraden o els incomoda la seva presència.

Ambdues parts però coincideixen en un punt: és necessari controlar-ne la població.

Des de l’Ajuntament de Vallgorguina apostem pel programa C.E.R. (captura, esterilització i retorn). Es tracta d’un sistema per solucionar els problemes ocasionats pels gats al carrer incidint sobre la seva esterilització per aturar l’augment descontrolat de naixements. Un cop l’animal s’ha capturat i esterilitzat, es tracta sanitàriament i es marca amb un petit tall a la seva orella per identificar-lo. Posteriorment és retornat a l’indret on s’havia capturat. Quan el nombre d’individus esterilitzats d’una colònia arriba al 70%, aproximadament, aquesta s’estabilitza pel que fa al nombre d’individus. Aquest fet es tradueix en una millora en la salut dels animals i en la convivència amb els veïns i veïnes ja que es redueixen les molèsties causades pels sorolls de les baralles, el zel de les gates, les males olors i els marcatges pels gats no esterilitzats.

Des de l’Ajuntament de Vallgorguina treballem pel control i gestió de les colònies de gats ferals que tenim identificades, així com la possibilitat de què n’apareguin de noves. Alhora disposem d’una xarxa de voluntàries i voluntaris força potent per a dur a terme l’alimentació dels diferents punts, així com la captura i esterilització d’aquells individus que es van identificant que ho necessiten.

L’equilibri en fer complir la normativa vigent i mantenir unes condicions bones de salubritat de les diferents colònies controlades esdevé un repte per l’actual equip de govern. D’ençà uns anys, i fins aquest mes de juny, presten aquest servei dos centres/associacions per mitjà de convenis de col.laboració. Actualment el servei està en procés de licitació i l’adjudicatari del servei en serà el responsable, sota el control i la supervisió de l’Ajuntament.

Per últim, m’agradaria donar les gràcies a totes les persones voluntàries que ajuden en tota aquesta laboriosa i complexa tasca, ja sigui com a alimentadores o com a capturadores. Sobretot aquelles qui, en concordança amb l’Ajuntament, ho realitzen en les condicions que se’ls hi demana.  És necessari que tots i totes prenguem consciència de la importància de la seva tasca i la posem en relleu. També, ara, en l’actual context de pandèmia, no han deixat de realitzar el seu voluntariat.

I recordeu que restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment.

Una cordial salutació,

Pep Pujol (regidor de Medi Ambient)

Darrera actualització: 29.06.2020 | 14:16