Actuacions en animals

Dijous, 12 de gener de 2023 a les 00:00

Al llarg de l’any 2022 s’han recollit, a Vallgorguina, 33 animals abandonats i/o perduts per part de l’empresa adjudicatària del servei, Can Clarens. De tots ells 25 han estat gossos i gosses, 20 dels quals han estat retornats als seus propietaris o propietàries, 3 han estat adoptats, un resta al centre i un altre, malauradament, va acabar morint. La resta (8) han estat gats i gates.

Seguim treballant per tal de minimitzar aspectes preocupants com són la manca d’identificació (sense microxip) dels animals  i la perillositat que suposa que gossos de raça potencialment perillosa (GPP) fugin dels seu habitatge. Durant aquest any 2022 les dades han millorat respecte el 2021:

 

 

2021

2022

 

gossos i gosses recollits sense microxip

 

 

12

 

7

 

GPP recollits

 

 

12

 

5

 

A part de totes aquestes dades on intervé directament Can Clarens, també tenim nombroses incidències de les quals hi participa el cos de Vigilants Municipals.

L’objectiu a curt i mitjà termini és seguir millorant aquestes dades amb campanyes de conscienciació, rigor a l’hora de tractar les incidències i concedir llicències i obrir expedient, i sancionar si s’escau, tots aquells casos que així ho requereixin (ja sigui per la seva gravetat o per la seva reiteració) mitjançant una investigació rigorosa i el més ràpida possible.

Pel que fa a les colònies de gats i gates ferals de Vallgorguina cal destacar que durant aquesta any 2022, i continuant en la línia de control en tots els barris i zones del municipi, s’han realitzat un total de 42 esterilitzacions repartides de la següent forma:  7 a la Baronia del Montseny, 9 a la zona de la Solana (nucli), 25 a Canadà Parc i 1 al nucli. A la vegada s’han fet nombroses accions i actuacions per tal de millorar l’estat de les colònies i afavorir així la tasca de la voluntària i voluntari, si bé és cert que per diverses raons (com pot ser el terreny on està ubicat el punt d’alimentació) això no sempre és possible ni ràpid.

Com sempre, en aquest tema, donar les gràcies a tota la xarxa de voluntàries i voluntaris que alimenten i controlen, sota la supervisió de Can Clarens i l’Ajuntament de Vallgorguina, les colònies de gats i gates ferals de Vallgorguina.

Dades de gossos i gosses que van ser recollits a Vallgorguina i que resten al centre a l’espera d’una adopció:

Darrera actualització: 12.01.2023 | 09:32