Assemblea Ordinària de l'Associació de Veïns de Can Puigdemir

Divendres, 19 de març de 2021 a les 16:20

Els veïns  de Can Puigdemir celebren la seva Assemblea Ordinària el proper 10 d'abril a les 10:45h, a l'espai de l'Associació a la plaça del Mediterrani s/n.

A més de l'Assemblea per tots els veïns, tant si són socis com si no, la Junta ha organitzat una xerrada sobre la prevenció d’incendis en urbanitzacions. "Creiem que és un tema que de forma recurrent genera interès entre els veïns i esperem que amb aquesta xerrada es puguin resoldre tots els dubtes sobre: com són i quina finalitat tenen les franges de protecció, la neteja de parcel·les internes i la seva obligació d’execució, quines espècies de jardineria són més combustibles,..."


La xerrada la farà el Cos d’Agents Rurals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i es celebrarà el mateix dia 10 a les 11:00h.


Tant l’Assemblea com la xerrada tindran lloc a l’aire lliure i seguint totes les mesures establertes per fer front a la  Covid-19

També s'ha estrenat la nova web de l’Associació www.canpuigdemir.com.

L'ordre del dia de l'Assemblea és el següent:

1- Aprovació de l’Acta de l’Assemblea anterior.

2- Presentació del Recull d’activitats realitzades durant l’any 2020.

3- Presentació i aprovació si s’escau, de l’estat de comptes de l'Associació.

4- Proposta a l’Assemblea i aprovació si s’escau, del manteniment de la gratuïtat de la quota anual de soci per l’any 2021.

5- Actuacions previstes al barri durant aquesta anualitat i promogudes per l’Ajuntament.

   5.1-Pavimentació de les voreres de les zones verdes.

   5.2-Permuta de terrenys per dotar el barri i el nucli d’equipaments esportius.

   5.3-Projecte d’execució de la franja de protecció contra incendis. 5.4-Nova nomenclatura dels carrers i numeració de les parcel·les.

6-Torn obert de paraula.

En els documents adjunts tota la informació detallada
 


 

Darrera actualització: 19.03.2021 | 16:25