Control de mosquits

Dijous, 29 de març de 2018 a les 00:00

El proper dimarts dia 3 d’abril i degut al augment de diferents poblacions de mosquits en el territori que s’ha produït en els darrers anys, i el risc de que això pugui provocar l’aparició de malalties en que aquests insectes en són el vector, malalties com ara malària, dengue, chikungunya, Zika, virus del Nil Occidental....fa necessari que actuem preventivament sobre aquests vectors, i per tal d’intentar minimitzar aquest risc, ens visitarà una tècnica de la diputació i visitarem els llocs on es detecten i farà un informe.

De fet en els darrers dos anys, s’ha produït un augment d’aquestes malalties, tot i que importades de viatges a països tropicals. Aquest fet, però, obre la possibilitat de que n’aparegui algun cas autòcton.

Per altra banda, els ens locals tenen competències en el control de plagues, i, entre d’altres espècies, el control de mosquits.
S’ha signat un nou conveni de col•laboració, que fa possible oferir aquesta línia de suport tècnic als municipis, on la presència de mosquits és un problema.

Es realitzaran visites de camp als municipis afectats per efectuar una diagnosi entomològica sobre problemàtiques causades pels mosquits. Cada dictamen inclourà un resum cartogràfic amb avaluació dels possibles punts de cria de mosquits i les seves tipologies, densitats o extensions, i nivells de risc en relació a la població humana.

Amb tota la informació obtinguda, s’indicaran les línies mestres per a establir un Pla de control integral específic, incloent suggeriments de productes, periodicitats i tecnologies d’aplicació.

Darrera actualització: 29.03.2018 | 23:59