El Ple de L'Ajuntament de Vallgorguina

Dilluns, 7 de setembre de 2020 a les 00:00

El Ple de l’Ajuntament de Vallgorguina, en sessió ordinària de data 08/07/2020, va aprovar inicialment l’actualització de la nomenclatura de les vies públiques i numeració dels immobles de Baronia del Montseny, d’acord amb els plànols i resta de documentació que consta a l’expedient.

Aquest acord recull la nova numeració de la via pública, segons els criteris de la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.

Es pot consultar l’expedient a l’Ajuntament, prèvia concertació de cita.

Darrera actualització: 07.09.2020 | 15:37