Inici de les actuacions pel tractament de la vegetació en trams urbans de lleres públiques

Dijous, 2 de febrer de 2023 a les 00:00

El dilluns 30 de gener s’han iniciat les actuacions pel tractament de la vegetació a la riera de Can Bonamusa (ubicada al barri de Canadà Parc). Posteriorment també es duran a terme a la Riera de Can Vilar i a la Riera de Vallgorguina.

Els treballs de conservació i manteniment de lleres públiques tenen com a objectiu principal el de recuperar la funcionalitat hidràulica de desguàs on aquesta ha estat pertorbada en el seu concepte d’avinguda ordinària. Amb aquestes actuacions s’eliminaran troncs, nuclis de vegetació (com canyissar al·lòcton), soques o arbres morts que suposin un obstacle present o previsible a la circulació de les aigües. Tal i com marquen els criteris tècnics per a les actuacions de neteja de lleres, les actuacions es basaran únicament en l’eliminació imprescindible d’aquells elements que dificultin la capacitat de desguàs de les lleres públiques situades en el districte de conca fluvial de Catalunya, sense afectar o minorar la seva funcionalitat ambiental ni afectant la qualitat de la vegetació que forma part del bosc de ribera.

Així doncs, en cadascun dels trams es durà a terme una desbrossada i poda de l’estrat arbustiu, eliminació d’espècies exòtiques arbustives i herbàcies i potenciació de la vegetació autòctona (revegetació).

Tots aquests treballs es duran a terme gràcies a una iniciativa de la regidoria de Medi Ambient que, en assabentar-se d’una convocatòria de subvencions oberta per l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) amb aquesta finalitat, va encarregar a Entrearbres (empresa del sector) una memòria tècnica per dur a terme les actuacions a les lleres ubicades en trams urbans. En aquest cas pels trams de les rieres  de Can Bonamusa, Can Vilar i Vallgorguina. El cost d’aquesta memòria per a poder optar a les subvencions va ser de 1.255,98€ (que s’inclouen en la partida dels pressupostos anuals “Estudis tècnics mediambientals”).

La resolució de subvencions atorgades va ser favorable en 2 de les 3 sol·licituds. D’aquesta manera l’Ajuntament de Vallgorguina va rebre un import de  70.399,07€ (26.484,76€ per la Riera de Can Bonamusa i 43.914,31€ per la Riera de Can Vilar). Posteriorment es va procedir a la licitació i contractació dels treballs, resultant l’empresa Gil Forsetal SL la guanyadora i qui ja està realitzant els treballs comentats.

L’objectiu de tota aquesta iniciativa és tenir un trams urbans de lleres en les millors condicions possibles per tal de complir amb els criteris mediambientals exigits i també que, tot i que desitgem que no passi, estar el millor previnguts en cas de riuades a conseqüència de futurs temporals.

Darrera actualització: 02.02.2023 | 10:38

Imatges