INVERTIR en EDUCACIÓ és INVERTIR en el FUTUR de Vallgorguina

Dijous, 12 de gener de 2023 a les 16:00

El pressupost per a l’any 2023 preveu increments significatius en les subvencions destinades a les associacions de les famílies que porten els seus infants a l’Escola Bressol Municipal l’Avet Blau de Vallgorguina i l’Escola Vallgorguina (centres públics del municipi).

Pel que fa l’AMPA de l’EBM l’Avet Blau es passa d’un previsió de 300€ a l’any 2022 a 500€ per l’any 2023. Aquesta petita quantitat els permet realitzar les activitats relacionades amb les festes de la Castanyada,  Nadal, Carnestoltes o la Festa de Final de curs. Remarcar també que recentment s’ha pintat tot l’equipament donant-li una sensació d’amplitud i lluminositat considerables.

A l’AFA de l’Escola Vallgorguina l’import passa a ser de 13.400€ (11.400€ any 2022) degut a l’increment de les hores que la logopeda passa al centre (passant de 2 a 3). La resta segueix igual: 5.400€ pel servei de Psicologia, 6.000€ pel servei de Logopèdia i 2.000€ per a la compra de material i les activitats que es duen a terme (principalment per a la festa de Final de Curs).

A l’Escola Vallgorguina l’import d’enguany serà d’11.186,08€. Aquest increment en 1.186,08€ respecte els 10.000€ de l’any 2022 és degut a l’estalvi energètic en electricitat (xifrat en 2.372,16€) resultant de la realització del projecte 50/50 impulsat per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Vallgorguina i la comunitat educativa del centre. La resta de l’import es reparteix en: 7.000€ per cobrir el transport en autocar al Sot de les Granotes (Sant Celoni) per a la realització de natació (en horari lectiu de l’Escola) dels cursos d’infantil (P3, P4 i P5) i cicle inicial de primària (1r i 2n) fet que comporta un estalvi econòmic molt considerable per a les famílies (més de 200€ d’estalvi en la quota trimestral ), 2.000€ per despeses del Robotseny i innovació en noves tecnologies i 1.000€ pel projecte AraArt. 

A banda dels recursos econòmics, des de la regidoria d’Educació es treballa conjuntament amb la direcció del centre per oferir recursos en forma de xerrades educatives (tinença de gossos o sexualitat) i activitats de conscienciació amb el medi ambient (Clean Up Day: recollida de residus del municipi i la prevenció en la generació de residus amb l’entrega de boc “n”rolls a tots els infants), per exemple. 

En relació a l’Escola Waldorf es contempla la possibilitat d’algun ajut puntual com el que es va realitzar durant l’any 2022 en forma d’aportació econòmica de 500€ per un projecte educatiu que incloïa l’aproximació a la cultura grega.  

També caldria mencionar el Casal d’Estiu que es promou des de l’Ajuntament i que realitza l’empresa adjudicatària dels servei Quiràlia, sustentat en un projecte pedagògic i molt engrescador per als nens i nenes que hi assisteixen i amb millores any rere any. Per aquest 2023 el pressupost segueix preveient aquesta partida.

Per últim, mencionar la recent renovació del conveni amb l’Escola de Música Microsons, que ofereix la possibilitat d’iniciar-se en el món de la música i perfeccionar la pràctica de diversos instruments sense moure’ns de Vallgorguina. Aquest conveni es basa en la cessió de l’equipament per a la realització de les classes (sense cost econòmic més enllà de les despeses associades a l’ús de l’equipament) i concerts en forma de retorn per al municipi.

 

Darrera actualització: 12.01.2023 | 16:57