La cria d'aus per a autoconsum a Catalunya

Diumenge, 3 de juny de 2018 a les 00:00

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació simplifica el procediment de registre de les explotacions avícoles d'autoconsum.

Són explotacions avícoles d'autoconsum aquelles instal·lacions on es crien aus amb destinació exclusiva al consum familiar amb una capacitat inferior a 0,20 unitats de bestiar.

En cas d'avicultura de carn no poden sobrepassar els 210 kg de pes viu a l'any, que correspon a una capacitat d'entre 50 i 70 pollastres/any segons el pes dels animals, i en cas d’avicultura de posta, a una capacitat de 32 gallines ponedores.

El Decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes, estableix les condicions que han de complir aquestes instal·lacions.

A més, amb la finalitat de garantir les condicions de bioseguretat, cal requerir a aquestes explotacions que disposin de mitjans o instal·lacions per poder confinar les aus, sobretot en situacions d’especial risc sanitari.

 

Darrera actualització: 03.06.2018 | 11:13