L'Ajuntament de Vallgorguina i la Fundació acció Baix Montseny signen un conveni de col·laboracio d’ajuda a la contractació laboral

Diumenge, 11 de març de 2018 a les 20:00

Joan Mora Alsina, Alcalde de l’Ajuntament de Vallgorguina i Francesc Xavier Jane Genis, en representació de l’empresa Fundació Acció Baix Montseny signen un conveni de col·laboració d'ajuda a la contractació laboral.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar el programa complementari de foment de l’ocupació local del seu regim de concertació i de concessió d’ajuts, i l’Ajuntament de Vallgorguina ha rebut la quantia de 80.687,99 euros pels anys 2017 i 2018.

Aquests diners serveixen per afavorir la contractació laboral de persones aturades, per part de empreses o entitats del tercer sector i la pròpia corporació, on es regularan els requisits, els drets i els deures de les parts.

Com que la Fundació Acció Baix Montseny compleix les funcions d’empresa del tercer sector, on s’afavoreix la inserció i la integració de persones amb risc d’exclusió social, el Ple de l’Ajuntament de Vallgorguina, en sessió ordinària duta a terme el 20 de desembre de 2017, va aprovar inicialment el pressupost municipal per període 2018, on es va consignar l’aplicació pressupostaria de despesa amb la finalitat d’atorgar una subvenció nominativa a la Fundació Acció Baix Montseny per la contractació laboral de personal aturat, en el marc del programa complementari de foment de l’ocupació 2017-2018 de la Diputació de Barcelona.

Objecte i finalitat

L’objecte d’aquest conveni és afavorir la contractació laboral, de persones en situació d’atur i de risc d’exclusió social (disminuïts psíquics). El treball d’aquestes persones ha d’afavorir a la població de Vallgorguina, complementant les feines que ja desenvolupa per par de la Fundació Acció Baix Montseny com a empresa del tercer sector especialitzada i d’àmplia implantació en la comarca.

Darrera actualització: 10.03.2018 | 19:20