L'Ajuntament de Vallgorguina recupera les sessions plenàries presencials

Dijous, 6 d'octubre de 2022 a les 00:00

El ple ordinari celebrat aquesta nit passada a l'Ajuntament de Vallgorguina ha suposat el retorn a les sessions presencials des del mes de març de 2020 amb l'inici de la pandèmia de la Covid-19. També va ser el ple on es va estrenar les videoactes al moment de fer la votació dels diferents punts.

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 3/2022. A instàncies de la CUP pendent de correcció d'alguns detalls.

2. Aprovació del Compte General de l’exercici 2021. Exp. 345/2022.  6 a favor de Junts i 3 abstencions (2 ERC i 1CUP)

3. Acord d’aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per l’any 2023. Exp. 826/2022. Unanimitat

4. Acord de modificació de crèdits, en les modalitats de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Exp. 946/2022. 7 vots a favor (6 Junts i 1 CUP) i 2 abstencions (ERC)

5. ACORD DE PLE PER TAL D’AMPLIAR LA DELEGACIÓ DE LES FACULTATS RECAPTATÒRIES DE LES MULTES DE TRÀNSIT EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ALHORA CONFIRMAR I CLARIFICAR L’ABAST D’ANTERIORS ACORDS DE DELEGACIÓ. EXP. 947/2022. Unanimitat

6. Acord relatiu a l’aprovació del Pla antifrau (PMA). Expedient 854/2022. 8 vots a favor (6 Junts i 2 ERC) i 1 abstenció (CUP)

7. Expedient 873/2021. ACORD DE PLE RELATIU A L'APROVACIÓ DE PREU JUST PER L'EXPROPIACIÓ URBANÍSTICA DELS TERRENYS SITUATS AL DIPÒSIT MUNICIPAL (CAMÍ DEL CEMENTIRI, S/N). Unanimitat

8. Expedient 885/2021. Dades de la Via Pública (Aprovació, Renumeració o Canvi de Denominació). Unanimitat

9. Ratificació del canvi en els Estatuts del Consorci Besòs Tordera. Exp 1012/2017. Unanimitat

10.Moció presentada pel grup municipal d’ERC per exigir inversions pendents i millores al sistema de Rodalies. Exp. 940/2022. 3 vots a favor (2 ERC i 1 CUP) i 6 abstencions (Junts)

11.Moció presentada pel grup municipal JxV sobre la resolució del comitè de drets humans de les nacions unides sobre la repressió espanyola contra l’independentisme català. Exp. 942/2022. Unanimitat

12.Moció presentada pel grup municipal de JxV pel traspàs de Rodalies RENFE. Exp. 913/2022. 7 vots a favor (6 Junts i 1 CUP) i 2 abstencions (ERC)

13.Moció presentada pels grups municipals de JxV i ERC per l’aprovació del Manifest de l’acord social per l’amnistia i l’autodeterminació. Exp. 914/2022. Unanimitat

14.Proposta presentada pel grup municipa d’ERC-AM relacionada amb la iniciativa legislativa popular (ILP) del moviment #regularización ya per a una regularització extraordinaria de persones migrants a l’estat espanyol. Exp. 941/2022. 3 vots a favor (2 ERC i 1 CUP) i 6 abstencions (Junts)

15.Moció política presentada pel grup municipal CUP perquè l’Ajuntament de Vallgorguina sigui part activa en diferents iniciatives antiracistes. Exp. 697/2022. Unanimitat

B) Activitat de control

16.Donar compte de les Actes de Junta de Govern Local 11, 12, 13, 14/2022

17.Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del mes de juliol, agost i setembre (fins el 29 de setembre)

18.Donar compte informació econòmica

C) Precs i preguntes

Una vegada acabat el ple l'equip de govern va donar explicacions als veïns de la urbanització Can Puigdemir presents a la sala de totes les accions i mesures que s'estan prenent per atenuar el soroll que provoca la música que prové de Can Tonedor.

Darrera actualització: 06.10.2022 | 14:26