Manteniment de pous

Divendres, 30 d'agost de 2019 a les 00:00

“L’Ajuntament de Vallgorguina ha contractat les obres de rehabilitació de cinc pous d’abastament d’aigua potable mitjançant un procediment obert simplificat, per un import total de 91.960,00 €. Inicialment la despesa estava prevista en 93.048,27 €, assolint gràcies al procediment de contractació una reducció de 1.088,27 €.

A més, l’actuació està finançada amb una subvenció de la Diputació de Barcelona per un import de 50.000,00 €, per la qual cosa el cost final per a l’Ajuntament serà de 41.960,00 €.”

Darrera actualització: 30.08.2019 | 08:48