Prestació del servei d' intervenció en infants en Risc Social a Través d'un espai de reforç

Dijous, 3 d'octubre de 2019 a les 00:00

Des de l’Ajuntament de Vallgorguina seguim apostant per donar continuïtat i creixement a projectes com aquest, focalitzat en els i les  joves del nostre municipi. Recentment Nara, de Canet de Mar, és qui s’ha adjudicat el procés de licitació del servei.

Nara és una associació sense afany de lucre nascuda l’any 2011 amb la missió de millorar la qualitat de vida dels i les infants, adolescents i les seves famílies, oferint un acompanyament en el terreny emocional, cognitiu, acadèmic i de creixement únic i propi. A més, compta amb un equip de persones multidisciplinari especialitzat en l’atenció a la infància i l’adolescència que creu i té l’afany de treballar conjuntament, integrant aprenentatge i oportunitats, a partir de valors de treball que compartim i volem transmetre.

Aquest projecte, endegat ja fa uns anys, és un referent que altres poblacions intenten imitar i implementar i, per exemple, el curs 2018-2019 va donar cobertura a 7 infants que cursaven primària i a 6 alumnes de secundària de Vallgorguina.

La contractació s’ha dut a terme mitjançant un procediment de licitació pel procediment obert simplificat, en el qual s’ha tingut en compte el projecte educatiu presentat per les empreses licitadores, i que ha acabat adjudicant-se a l’empresa Nara per haver obtingut la millor puntuació global en els criteris valorats, tant econòmics com tècnics. El cost total anual del servei serà de 11.040,00 €, obtenint un estalvi per la tresoreria de l’Ajuntament de 960,00 € gràcies a la realització d’aquest procediment.

Darrera actualització: 03.10.2019 | 14:12