Recollida de Residus: dades primer trimestre del 2020

Dilluns, 18 de maig de 2020 a les 00:00

Després d’analitzar les dades del primer trimestre del 2020, i compara-les amb les del mateix període del 2019, podem constatar un significatiu creixement en la quantitat de Kg recollits i tractats de totes les fraccions.

 Així doncs, podem observar un increment en un 23% de la fracció “vidre”, un 52% de la fracció “paper-cartró”, un 37% de la fracció “envasos” i un 13% de la fracció “FORM”. Totes elles per sobre del percentatge amb què hem crescut en població (un 3% aproximadament) i, també, per sobre de la mitjana que han augmentat a la resta de municipis consorciats.

Però seguim amb el problema de la fracció rebuig (RMO). També hem augmentat en Kg generats en aquesta fracció i el que necessitem és reduir-los. Hem incrementat en gairebé un 10% els Kg generats en aquest fracció. Molt més del desitjable i necessari.

Actualment estem generant al voltant de 10 vegades de fracció rebuig (RMO) i recollint 3 vegades menys de fracció orgànica (FORM) que poblacions amb similar nombre d’habitants, però diferent model de recollida.

 

Darrera actualització: 18.05.2020 | 10:52