Un estudi conclou que la concentració de Diòxid de Nitrogen a Vallgorguina és moderada-baixa

Dimarts, 12 de juliol de 2022 a les 00:00

L’Ajuntament de Vallgorguina va sol·licitar a la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona un estudi de la qualitat de l’aire en diferents punts del municipi. L’estudi es va portar a terme durant 23 dies consecutius (1 al 24 de març de 2022), mitjançant la instal·lació de 24 captadors de difusió passiva els quals han aportat 24 dades vàlides. Es conclou que “la concentració de diòxid de nitrogen (NO2) mesurada a Vallgorguina ha estat moderada-baixa amb una concentració mitjana d’ 11 µg/m3.”

En aquest contex remarca que el valor més elevat, amb una concentració de 59 µg/m3, s’ha obtingut al punt 13, situat al pont sobre l’autopista AP7. El nivell més baix amb una concentració de 3µg/m3, s’ha mesurat al punt 19, situat al final de l’av. Montnegre a Collsacreu.

Des de la Diputació de Barcelona es remarca que durant aquest període ha plogut 17 dies d’un total de 23, amb una precipitació acumulada de 99,7 mm. Les condicions meteorològiques, amb una forta influència en la concentració dels contaminants, han estat favorables a la dispersió i per tant els valors mesurats poden ser inferiors a les mitjanes anuals. És per això, que l’objectiu de l’estudi és comparar la concentració entre els diferents punts en el mateix període temporal.

A continuació es presenta un plànol amb la situació dels captadors de difusió i un resum de les dades obtingudes. Per tal de facilitar la lectura sobre el mapa, s’assigna un color per a cada tram de concentració de NO2. A l’apartat següent, es descriuran els resultats en plànols més detallats.

En el plànol anterior hi ha representats els resultats dels captadors passius que s’han instal·lat al municipi. Els nivells obtinguts varien entre els 3 µg/m3 i els 59 µg/m3 i els resultats estan indicats amb els colors blau, verd i negre. La concentració mitjana de diòxid de nitrogen als punts de mostreig ha estat de 11 µg/m3.

En el gràfic que adjuntem a continuació podem observar els resultats obtinguts en cadascun dels punts, en relació a la concentració de NO2.

Darrera actualització: 12.07.2022 | 10:35

Imatges