Portal de Transparència

Informació de transparència

Transparència: l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

 

Darrera actualització: 26.11.2021 | 14:08
Darrera actualització: 26.11.2021 | 14:08