Bans

  • BAN - Manteniment finques 11-03-2022

    D’acord amb la legislació urbanística vigent a Catalunya els propietaris/àries de les finques estan obligats a mantenir-les SEMPRE, i especialment en la temporada d’alt risc d’incendi, en les condicions de seguretat, salubritat, decòrum i ornat públic adients.

    Consulteu el BAN Informatiu amb la informació més detallada.

Darrera actualització: 11.03.2022 | 12:36
Darrera actualització: 11.03.2022 | 12:36