Ordenança fiscal núm. 13 - Taxa llicències d'urbanisme

Ordenança fiscal núm. 13 - Taxa llicències d'urbanisme (text complert)

Darrera actualització: 02.05.2023 | 10:43