Carnet deixalleria

Dijous, 22 de setembre de 2022 a les 00:00

En què consisteix?

Les persones usuàries que disposin del carnet de la deixalleria gaudiran de tarifes reduïdes a la taxa d'escombraries.

Com puc aconseguir el carnet de la deixalleria?

Cal fer una instància a l'ajuntament:

Presencialment: sol·licitant cita prèvia a l'ajuntament mitjançant el següent enllaç, o bé trucant al 938.679.125

Telemàticament: mitjançant una instància general accedint a la Seu Electrònica i utilitzant el certificat digital, idCAT mòbil,...

Quins descomptes puc obtenir?

Segons la taxa núm. 11 de les Ordenances Fiscals 2022:

2.1. Habitatges:

Per cada habitatge

Per cada habitatge amb targeta de la deixalleria

195 €

155 €

3. S’estableix una tarifa reduïda per a aportacions a deixalleria:

A partir de 6 vegades taxa a pagar:

145 €

A partir de 12 vegades taxa a pagar:

135 €

Per a l’aplicació de la tarifa reduïda és necessari que les persones interessades sol·licitin a l’Ajuntament la targeta de deixalleria.

Els residus municipals que es consideraran per tal d’aplicar la tarifa reduïda seran els de la següent tipologia:

  • Voluminosos.
  • Esporga i restes vegetals.
  • Piles.
  • Fluorescents i bombetes.
  • Tòners i/o cartutxos de tinta.
  • Pneumàtics (màxim 4 a l’any).
  • Oli vegetal (mínim 1 litre)
  • Residus especials (pintures, vernissos, tintes, aerosols, dissolvents...).
  • Ferralla.
  • Ferralla electrònica.

En quins casos NO s'aplica la tarifa reduïda?

A les aportacions de residus que siguin objecte de recollida selectiva a la via pública, mitjançant contenidors de paper, envasos, vidre o fracció orgànica.

Darrera actualització: 21.11.2022 | 09:19