Projecte bàsic i executiu pel tancament parcial poliesportiu

Aprovació definitiva

Projecte aprovat definitivament atès que durant el termini d'exposició pública no s'ha presentat cap al·legació.

Darrera actualització: 18.01.2023 | 09:34
Darrera actualització: 18.01.2023 | 09:34